... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Ν.Κέρκυρας Ν.Λευκάδος Ν.Κεφαλληνίας Ν.Ζακύνθου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ