... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

Όταν O μαθηματικός χορεύει

Ένα βίντεο 45 δευτερολέπτων που με την κίνηση των χεριών κατασκευάζονται βασικές γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και ο κύκλος.
 
H συνάρτηση y=logax έχει σχεδιαστεί αν 0<a<1, ενώ η y=a^x αν a>1.