... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ           
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ              
 
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ              
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ           
 
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ          
 
 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ           
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ              
 
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ           
 
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ