... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 38.440 (μείωση κατά 15,6% από το 2019)
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
 ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

[0,10)
 
ΚΑΛΑ

[10,15)
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

[15,18)
ΑΡΙΣΤΑ

[18,20]
  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23269

24031

75,59% 73,96% 17,43% 18,92% 5,25% 5,54% 1,73% 1,58%
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15171 21521 33,14% 46,59% 29,99% 27,38% 22,46% 16,29% 14,41% 9,74%
ΣΥΝΟΛΟ 38440 45552 58,83% 61,03% 22,39% 22,92% 12,04% 10,62% 6,74% 5,43%