... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

ΒΑΣΕΙΣ 2017 ΕΠΑΛ

A.E.I.  -  T.E.I.  -    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, Α.Ε.Ν., Σ.Π.Α.   -   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε.

A.E.N. : Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Σ.Π.Α.  : Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ΑΣΠΑΙΤΕ : Ανώτατες Σχολές Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Α.Σ.Τ.Ε.  : Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης