... Τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι ...

 T.E.I.  -   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, Α.Ε.Ν.      Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε.

A.E.N. : Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,  ΑΣΠΑΙΤΕ : Ανώτατες Σχολές Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Α.Σ.Τ.Ε.  : Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης